TWS/GRP/GFK - Tworzywo Wzmacniane Szkłem/ Glas Reinforced Plastic/Glasfaserverstärkter Kunststoff; materiał powstały w wyniku chemicznego utwardzenia żywic poliestrowych lub winyloestrowych wraz z wcześniej przesączonymi przez te żywice włóknami szklanymi w postaci mat i rowingu w procesie ręcznej bądź maszynowej aplikacji. 

RURY I KSZTAŁTKI Z TWS

 

 • Typ D: Nawiązując do normy DIN typ D to linia produktów z przeznaczeniem dla mediów średnio bądź wysoce agresywnych. Główną charakterystyczną cechą tych rurociągów jest budowa warstwy chemoodpornej, której grubość to 2,5mm. Zarówno warstwa chemoodporna jak i konstrukcyjna może być zbudowana jest na bazie żywic poliestrowych, winyloestrowych lub winylo-epoksydowych.
  Zastosowanie: woda procesowa, ścieki, roztwory soli, roztwory mniej lub więcej stężone – wodorotlenków, kwasów organicznych, nieorganicznych (tlenowych jak i beztlenowych). Niektóre rozpuszczalniki organiczne, silnie agresywne ścieki – mieszaniny wielu związków jednoczenie, itp.

 • Typ Dsic: typ Dsic to linia produktów przeznaczona dla mediów o właściwościach abrazyjnych, jak zawiesina gipsu, mieszaniny wody i piasku. Szczególnie istotne zastosowanie dla transportu hydraulicznego, bądź pneumatycznego. Warstwa chemoodporna o grubości 2,5mm dodatkowo wzmocniona dodatkiem węglika krzemu, którego twardość wg skali Mohsa 9,5 decyduje o własnościach antyabrazyjnych. Istnieje możliwość zastosowania również powłoki antyabtazyjnej na zewnątrz rurociągów. Taki wariant ma zasadność w przypadku zewnętrznego narażenia na ścieranie jak np. elementy rurociągowe poziomów zraszania dla absorberów instalacji odsiarczania spalin.

 • Typ E: Nawiązując do normy DIN typ E to linia produktów z przeznaczeniem dla mediów o właściwościach utleniających. Główną charakterystyczna cechą tych rurociągów jest duża zawartość żywicy zarówno w warstwie chemoodpornej jak i konstrukcyjnej. Obie warstwy zbudowane są na bazie żywic winyloestrowych lub winylo-epoksydowych. 
  Zastosowanie: Media utleniające, np: woda utleniona i inne nadtlenki, podchloryny, nadmanganian potasu i wiele innych.

DODTAKOWE ELEMENTY RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

 • podpory wraz z płytkami ślizgowymi;
 • proste konstrukcje wsporcze pod rurociągi;
 • kołnierze luźne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, PP lub TWS;
 • uszczelki dobrane pod specyficzne warunki pracy i rodzaju medium;
 • zawory, przepustnice, przepływomierze itp.;
 • elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki);
 • gotowe zestawy do wykonywania połączeń montażowych na budowie.

WYPOSAŻENIE INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN

 • projekt i dostawa antyabrazyjnych poziomów zraszania głównie dla absorberów instalacji odsiarczania spalin;
 • rurociągi do transportu mediów silnie abrazyjnych jak zawiesina gipsu;
 • lance napowietrzające, odkraplacze, sita ssawne i inne

DODATKOWE USŁUGI

 • doradztwo przy projektowaniu rurociągów technologicznych;
 • doradztwo techniczne w zakresie TWS;
 • naprawy rurociągów technologicznych;
 • nadzór nad montażem i szkolenia dla ekip w zakresie montażu rurociągów z TWS;
 • zabezpieczenia antykorozyjne powłokami żywicznymi (stal,beton);