DPI technologies Sp z o.o. (Duro-Plast Industrial Technologies)

Firma DPI technologies Sp z o.o. (Duro-Plast Industrial Technologies) została założona pod koniec 2014r na bazie doświadczeń osób z branży kompozytów przemysłowych dla potrzeby sektora chemicznego i energetycznego. DPI technologies produkuje wyroby wykonane z żywic wzmacnianych włóknem szklanym (TWS – Tworzywa Wzmacniane Szkłem) w szczególności:

  • rurociągi technologiczne: rury, kolanka, króćce, trójniki w standardowym zakresie średnic DN25-600 i ciśnień 6,10,16 bar. w nawiązaniu do normy DIN 16 966 i 16 965 przy możliwym wykonaniu wyrobów w zakresach niestandardowych oraz w postaci gotowych odcinków montażowych skracających czas montażu na budowie.
  • antyabrazyjne poziomy zraszania głównie dla absorberów instalacji odsiarczania spalin IOS elektrowni węglowych i dla innych instalacji (statyka+projekt+dostawa+opcjonalnie montaż);
  • wykonywanie indywidualnych aparatów dla instalacji technologicznych (płuczki, sorbery, osadniki itp);
  • nietypowe elementy rurociągowych instalacji technologicznych (trójniki Y, czwórniki, redukcje ekscentryczne itp.);
  • zabezpieczenia antykorozyjne na bazie laminatów.

 

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie:

  • naprawy rurociągów technologicznych wykonanych z TWS;
  • nadzoru nad montażem wyrobów z TWS;
  • szkolenia dla ekip montażowych w zakresie montażu rurociągów technologicznych TWS.

Zapraszamy do współpracy.

Certyfikaty i uprawnienia


Nasza firma posiada odpowiednie certyfikaty i uprawnienia:

  • certyfikat jakości ISO 9001:2015
  • uprawnienia energetyczne dozoru (D) i eksploatacji (E) do pracy przy urządzeniach grupy II (wytwarzających i magazynujących ciepło).